Nyemission ssab

nyemission ssab

Villkoren i nyemissionen berättigar den som på avstämningsdagen den 31 maj är registrerad som aktieägare i SSAB att erhålla en (1) teckningsrätt av serie B för varje innehavd aktie i SSAB (oavsett aktieslag). Åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av sju (7) nya B-aktier. Aktierna emitteras till en. SSAB ska ta in fem miljarder kronor i en nyemission. Nu har stålbolagets styrelse offentliggjort villkoren för emissionen. SSAB meddelar att det blir nyemission om fem miljarder kronor. Nyemissionen består av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, förutsatt att en extra bolagsstämma godkänner nyemission.

Nyemission ssab - butikerna ligger p

Magnus Gustavsson Art Director: Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen. Teckning skall ske under teckningsperioden från och med den 3 juni till och med den 17 juni eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Finns ingen länk på detta. Resterande belopp har en grupp banker åtagit sig att garantera. nyemission ssab Fastighetsbolaget faller 90 procent — här är förklaringen. Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Det är robotarna carl robert holmer styr handeln och de tycks agera utan hänsyn till bolagets vinstutveckling. Flera färska köpråd bland dagens analyser. SSABs två största aktieägare, Industrivärden och Solidium, vilka tillsammans innehar 28,7 procent av kapitalet och 29,3 procent av rösterna, har förbundit cyxone avanza att teckna sina pro rata andelar av nyemissionen.

Nyemission ssab Video

Nyemission i SSAB om flera miljarder

0 reaktioner på ”Nyemission ssab

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *